AKITIVITI SEMASA

RHSB DILANTIK SEBAGAI EJEN MENGURUS SEMUA SYARIKAT MILIKAN RISDA YANG AKTIF UNTUK KERJA-KERJA PENGURUSAN YANG DIPUSATKAN DI PERINGKAT RHSB IAITU :

RHSB dilantik sebagai ejen mengurus semua syarikat milikan RISDA yang aktif untuk kerja-kerja pengurusan yang dipusatkan di peringkat RHSB iaitu :

Bagi fungsi Perundangan, Kesetiausahaan dan Pematuhan, Teknologi Maklumat dan Audit Dalam, perlaksanaan fungsi-fungsi tersebut adalah sepenuhnya dijalankan oleh RHSB.

Bagi fungsi lain seperti Perancangan Korporat, Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia dan Kewangan, RHSB akan menyelaras dari segi dasar manakala pelaksanaannya akan terus beroperasi sebagaimana sedia ada iaitu akan diuruskan oleh syarikat masing-masing dan RHSB hanya akan bertindak sebagai penyelaras.

14 buah

BERADA DI BAWAH KAWAL SELIA RISDA HOLDINGS SDN BHD, MENGIKUT SEKTOR BERIKUT :-

PERLADANGAN

RISDA Estates Sdn Bhd
RISDA Plantation Sdn Bhd
RISDA Agro Sdn Bhd

INPUT PERTANIAN

RISDA Ventures Sdn Bhd
RISDA Semaian & Landskap Sdn Bhd
RISDA Fleet Sdn Bhd

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam bidang ‘Factoring’, Pinjaman perumahan, kereta dan komputer:
Permodalan RISDA Berhad

INSURAN

Protac Insurance Brokers Sdn Bhd

TERNAKAN

RISDA Livestock Sdn Bhd

PEMBANGUNAN HARTANAH

RISDA Bina Sdn Bhd

PENDIDIKAN

Kolej RISDA Sdn Bhd (UCAM)

PERKHIDMATAN

RISDA Security & Services Sdn Bhd
RISDA Fleet Sdn Bhd

OBLIGASI SOSIAL

Yayasan RISDA

MAKMAL KAJIBANCI

ERAS RISDA Estates Sdn Bhd

DATA CENTRE

PRB-GTS

TAPAK SEMAIAN

RISDA Semaian & Landskap Sdn Bhd

LORISDA

RISDA Fleet Sdn Bhd

HOLTIKULTUR & LANSKAP

RISDA Semaian & Landskap Sdn Bhd