VISI

Pemangkin dan peneraju Kumpulan Syarikat Milikan RISDA ke arah syarikat berprestasi tinggi.

MISI

Menggembleng dan menjajar subsidiari ke arah “competitiveness and viability” dengan mengeluarkan produk dan perkhidmatan berkualiti berteraskan budaya profesional dengan mengoptimumkan sumber sedia ada dan penerokaan sumber baru.

OBJEKTIF

Memperkemaskan aktiviti-aktiviti setiap Syarikat Milikan RISDA (SMR).

Penjajaran pegangan saham SMR.

Merangka dasar rancangan perniagaan untuk dijadikan panduan halatuju SMR.

Menggembleng dan meneroka sumber dana pembiayaan untuk tujuan pertumbuhan SMR.